Technik górnictwa podziemnego

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno - ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

NAUCZYSZ SIĘ:

 • rozpoznawać elementy infrastruktury podziemnych przedsiębiorstw górniczych;
 • stosować metody drążenia podziemnych wyrobisk górniczych;
 • wykonywać roboty związane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych;
 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane podczas drążenia i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych;
 • stosować metody eksploatacji złóż kopalin użytecznych do warunków geologicznych;
 • montować urządzenia miejscowej wentylacji i klimatyzacji;
 • wykonywać obliczenia dotyczące udostępniania i eksploatacji złóż podziemnych;
 • korzystać z programów komputerowych dotyczących projektowania procesu wydobycia, dokumentowania wielkości wydobycia, organizacji i zarządzania eksploatacją środków trwałych;
 • oceniać stan wyrobisk górniczych oraz ich obudowy.

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne;
 • biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych;
 • przedsiębiorstwach geologicznych;
 • przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego.

Kwalifikacje:
M.11. Eksploatacja złóż podziemnych.
M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.

Dane kontaktowe

*

Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką.

 

SEKRETARIAT

tel/fax: (82) 563-13-23   mapa dojazdu
od pon. do pt. w godz. od 7:30 do 15:30

Kształcenie dorosłych

tel. (82) 563-12-85     mapa, godz. pracy

 

OFERTA CKZiU

tel. (82) 563-19-06  usługi budowlane
tel. (82) 564-72-85 napr. i obsł. poj. sam.
tel. (82) 563-13-23 instalacje elektr., obróbka mech., spawalnictwo
Zapoznaj się z ofertą usługową CKZiU.

 

ADRESY Mail

sekretariat: sekretariat@ckziuchelm.pl
dyrektor: mieczyslawsawka@wp.pl
wicedyrektor: m20-74@tlen.pl

webmaster: tdabrow@ckziuchelm.pl