Technik górnictwa odkrywkowego

Technik górnictwa odkrywkowego planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, surowców skalnych, piasków (również piasków bitumicznych) oraz  w zakładach spoiw budowlanych, materiałów ceramicznych, przemysłu hutniczego i chemicznego i innych, zgodnie z przepisami górniczymi i geologicznymi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Technik górnictwa odkrywkowego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania robót związanych z odwadnianiem górotworu i zwałowisk,
 • wykonywania robót związanych z udostępnianiem i urabianiem złoża,
 • wykonywania robót związanych z transportem nakładu i kopaliny,
 • wykonywania robót związanych z rekultywacją terenów pogórniczych,
 • organizowania i prowadzenia robót w górnictwie odkrywkowym
 • rozpoznawania zagrożeń naturalnych i zapobiegania im.

Technik górnictwa odkrywkowego może być zatrudniony w:

 • kopalniach odkrywkowych: węgla brunatnego surowców skalnych produkujących kruszywa mineralne łamane dla potrzeb budowlanych, drogownictwa, kolejnictwa itp. surowców skalnych prowadzących eksploatację dla potrzeb zakładów kamienia budowlanego, kruszyw mineralnych – naturalnych (z możliwością prowadzenia eksploatacji sprzętem pływającym) piasków (w tym piasku podsadzkowego, piasków szklarskich),
 • zakładach prowadzących roboty wyburzeniowe i inżynierskie z zastosowaniem materiałów wybuchowych,
 • zakładach obróbki kamienia,
 • zakładach przeróbczych,
 • biurach projektów i instytutach naukowo-badawczych.

 

Kwalifikacje:

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową (M.10.)

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową (M.41.)

Więcej w tej kategorii: Technik elektryk »

Dane kontaktowe

*

Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką.

 

SEKRETARIAT

tel/fax: (82) 563-13-23   mapa dojazdu
od pon. do pt. w godz. od 7:30 do 15:30

Kształcenie dorosłych

tel. (82) 563-12-85     mapa, godz. pracy

 

OFERTA CKZiU

tel. (82) 563-19-06  usługi budowlane
tel. (82) 564-72-85 napr. i obsł. poj. sam.
tel. (82) 563-13-23 instalacje elektr., obróbka mech., spawalnictwo
Zapoznaj się z ofertą usługową CKZiU.

 

ADRESY Mail

sekretariat: sekretariat@ckziuchelm.pl
dyrektor: mieczyslawsawka@wp.pl
wicedyrektor: m20-74@tlen.pl

webmaster: tdabrow@ckziuchelm.pl