Do zadań statutowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie należy w szczególności:

 • organizowanie zadań praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkól zawodowych, średnich i policealnych;
 • organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych;
 • realizowanie innych zadań edukacyjnych zaleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze;
 • organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych i zajęć praktycznych w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania;
 • organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe lub umożliwiające uzyskanie innych kwalifikacji;
 • organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia.

Ośrodek Egzaminacyjny OKE w Krakowie

CKP w Chełmie jest ośrodkiem egzaminacyjnym posiadającym upoważnienie OKE w Krakowie do prowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Są to następujące kwalifikacje:

 •     B.05 - Montaż systemów suchej zabudowy
 •     B.06 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
 •     B.07 - Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
 •     B.18 - Wykonywanie robót malarskich i tynkarskich

    
 •   E.03 - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 •   E.06 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
 •   E.07 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 •   E.08 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 •   E.24 - Eksploatacja maszyn urządzeń i instalacji elektrycznych

   
 • M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Od czerwca 2006r. do czerwca 2014 w Ośrodku Egzaminacyjnym młodzież z Chełma i regionu zdawała "stary" egzamin potwierdzający kwalifikacje w siedmiu zawodach:

    malarz tapeciarz 714[01]
    murarz 712[06]
    posadzkarz 713[05]
    elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02]
    mechanik monter maszyn i urządzeń 723[02]
    technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
    elektryk 724[01].

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 18 grudzień 2019 21:07 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 18 grudzień 2019 21:08 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 15:34 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 czerwiec 2021 08:27 Super User