Sprawozdania finansowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie za rok 2019

 

 Bilans jednostki budżetowej 2019
Rachunek zysków i strat jednostki 2019
Zestawienie zmian w funduszu 2019

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 maj 2020 16:41 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 maj 2020 16:44 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 17:49 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 17:52 Super User