Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności CKZiU Chełm.

Dyrektor CKP Chełm ogłosił przetarg otwarty na sprzedaż sprzętu. Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2018.