Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Centrum Kształcenia Zawodowego w Chełmie: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z placówką i jej komórkami organizacyjnymi.

Nasza instytucja została utworzona w roku 2005 decyzją Rady Miasta Chełm. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chełmie jest jednostką budżetową Miasta Chełm.

Do zadań statutowych Centrum Kształcenia Zawodowego w Chełmie należy w szczególności:

  • organizowanie zadań praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkól zawodowych, średnich i policealnych;

Sekretariat CKZ Chełm jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  7:30 - 15:30