Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne i informacje z ograniczonym dostępem do danych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie, jednak udostępnienie ww. danych może nastąpić na wniosek osób zainteresowanych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.