OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1) Administratorem Państwa danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie (ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm, tel. (82) 563 13  23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b  RODO)
 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
    • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
    • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Klauzula informacyjna - przesłanka umowy pdf 30.22 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 grudzień 2018 20:02 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 14 grudzień 2018 20:12 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 marzec 2020 12:20 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 marzec 2020 12:22 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 15:20 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 15:24 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 15:27 Super User